Araç veya Filo Kiralama
Teklifi Talep Edin

Uzun dönem araç veya filo kiralama talebinizi oluşturmak için aşağıda yer alan teklif talep formunu eksiksiz bir şekilde doldurun, size en uygun teklife kolayca ulaşın.

E-posta Adresi
+ daha fazla araç eklemek için tıklayınız
Kiralama Bilgileri
Marka Adı
Model Adı
Model Detayı
Araç Adedi
Kilometre
Kiralama Süresi
Talep ettiğiniz ek hizmetleri seçiniz
Toplam  
  adet araç kiralamak istiyorum.
 • 1. Taraflar

  İş bu sözleşmenin tarafları;
  Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:78 Kat:1 A Blok No:78 Flatofis Eyüp – İstanbul adresinde faaliyet gösteren Zippsi (Bundan böyle kısaca "Zippsi" olarak anılacaktır) ile, www.zippsi.com portalına üye olurken iş bu sözleşmeye elektronik olarak onay veren "Üye"dir.
 • 2. Tanımlar

  • İçerik: Sitede yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü araç marka model bilgileri, fiyat teklifleri v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri;
  • Site: www.zippsi.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ve bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan katma değerli hizmetlerin sunulduğu mecraları;
  • Hizmet(ler): Site içerisinde kullanıcılara ve/veya üyelere Zippsi tarafından sunulan hizmetleri;
  • Kullanıcı(lar): Siteye erişen gerçek ve tüzel kişileri;
  • Üye(ler): Siteye Zippsi tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve Zippsi tarafından üyeliği onaylanan, Sitede sunulan hizmetlerden Zippsi Kullanıcı ve Üye Sözleşmesi, ve Zippsi Gizlilik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan bireysel kullanıcıları ve firmaları kapsar;
  • Müşteri(ler): Site üzerinde araç kiralama talebi oluşturan, websitesine Zippsi tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve Zippsi tarafından üyeliği onaylanan, websitesinde sunulan hizmetlerden Zippsi Kullanıcı ve Üye Sözleşmesi, ve Zippsi Gizlilik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişileri;
  • Tedarikçi(ler): Websitesi üzerinde müşteri(ler) tarafından başlatılan kiralama taleplerine, teklifleri ile katılan, websitesine Zippsi tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve Zippsi tarafından üyeliği onaylanan, websitesinde sunulan hizmetlerden Zippsi Tedarikçi Sözleşmesi ve Zippsi Gizlilik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişileri;
  • Üyelik Bilgileri: Üyenin Zippsi hizmetlerine erişimini sağlayan kullanıcı adı, parola ve/veya şifre v.b. gibi yalnızca üye tarafından bilinen bilgileri
  • Talep(ler): Açık talep, müşteri tarafından başlatılan, tedarikçi firmanın teklifi ile katıldığı, müşterinin son onayı vermesi ile sona eren süreci;
  • Teklif: Tedarikçi firmanın, müşterinin başlattığı talep kapsamında müşteriye sunduğu araç kiralama teklifini
  • Zippsi Üyelik Hesabı: Üyenin web sitesi içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, araç kiralama talebi oluşturabildiği, teklifleri inceleyebildiği, yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile erişilebilen üyeye özel internet sayfası
  • Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi: "müşteri ve tedarikçi firma arasında gerçekleşen teklif verme ve teklif alma koşullarına uygun olarak ifa edilmesini sağlamak amacıyla "Zippsi" tarafından sağlanan hizmet.
 • 3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

  İşbu sözleşmenin konusu, müşteriler tarafından başlatılan araç kiralama talebi kapsamında tedarikçi firmalar tarafından oluşturulan tekliflerin, müşteri ve tedarikçi firmalar arasında teklif verme ve teklif alma faaliyetine ilişkin koşulların belirlenmesi, tarafların hak ve yükümlülükleri ile site kullanım koşullarının belirlenmesi, bu kapsamda Zippsi hizmetlerinin ne suretle ifa edileceğidir.

  Bu sözleşme www.zippsi.com üzerinde başlatılan araç kiralama talepleri ve bu taleplerle ilgili olarak oluşturulan teklifler, bu teklifler üzerindeki her türlü hak, talep, bu tekliflerin ulaştırılması ve teklif süreci ile ödeme koşulları ve site kullanım koşullarını kapsar.

 • 4. Üyelik ve "Hizmet" Kullanımı Şartları

  • 4.1. Kullanıcılar, üye olmak istemeleri halinde site üzerinde ilgili yönlendirmeleri takip ederek, üyelik formunda belirtilen bilgileri doldurmak, üyelik sözleşmesinde belirtilen şartları onaylayarak, gizlilik politikasında ve kullanım koşullarında belirtilen şartlara uyacağını taahhüt ederek üye olma hakkını kazanır. Üyelik işlemlerinin tamamlanması üyelik sözleşmesi, kullanım koşulları, gizlilik sözleşmesi ve bu sözleşmeler ekinde yer alan belgelerde belirtilen hak ve yükümlülüklerin kabul edildiği anlamına gelir.
  • 4.2. Siteye üye olabilmek için reşit olmak ve fiil ehliyetine sahip olmak şarttır. Üyeliği dondurulan, üyelikten uzaklaştırılan veya üyeliği süresiz olarak yasaklanan kişilerin başka bir kullanıcı hesabıyla üye olmaları yasaktır. Bu yasağa aykırılık halinde oluşabilecek zararlardan Zippsi sorumlu tutulamaz, kişi kendisi sorumludur.
  • 4.3.Zippsi, hiçbir gerekçe göstermeden bildirimsiz ve tazminatsız olarak üyeliği sona erdirme veya dondurma hakkına sahiptir. Üyeliğin sona erdirilmesi nedeniyle Zippsi’den herhangi bir ad altında tazminat ve giderim talebinde bulunulamaz.
 • 5. Hak ve Yükümlülükler

  • 5.1.Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

  • 5.1.1. Üye, site üzerinde gerçekleştireceği her türlü işlem ve eylemde iş bu sözleşme koşullarına, kanuna, ahlaka ve adaba, temel ve ticari dürüstlük ilkelerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.
  • 5.1.2. Zippsi, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde üyenin kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır. Bu bilgiler üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda, diğer üyelerin yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamla sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer üyelere iletilebilecektir.
  • 5.1.3. Üye kayıt olurken veya sonraki aşamalarda edindiği veya kullandığı isim kullanıcı adı şifre vb. bilgilerin münferiden kendisi tarafından kullanılacağını bu bilgileri başkalarıyla paylaşmayacağını, bu bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bu bilgilerin doğru olmamasından, 3.kişilerin eline geçmesinden üye bizzat kendisi sorumludur. Aksi halde oluşabilecek zararlardan (diğer üyeler, 3.kişiler veya Zippsi’nın zararlarından da) sorumludur.
  • 5.1.4. Üyeler site üzerinde kendileri tarafından sağlanan bilgi, belge ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü içeriğin doğru ve hukuka uygun olduğunu, bu içerikler üzerindeki hakların kendilerine ait olduğunu, 3.kişilerin haklarını ihlal etmediğini, söz konusu bilgi ve içeriklerin site üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerin yayınlanmasının yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık veya hak ihlali yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler. Üyeler sözleşmeyi, teklif alma ve teklif revizyonu verme vb. faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülükleri ile diğer yükümlülüklerini 3.kişiye devredemezler.
  • 5.1.5. Zippsi, üyeler tarafından Zippsi’ye iletilen veya site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgi, belge ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin tedarikçiler ile paylaşılmasını veya bu içeriklerle bağlantılı veri işleme çalışmalarının hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
  • 5.1.6. Üyelerin site üzerinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her kullanıcı sitede yer alan, 3.kişilerin veya Zippsi’nın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikte; teklifleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, kullanmayacağını ve kullandırtmayacağını veya hak ihlaline sebep olacak biçimde bir işleme tabi tutmayacağını; yukarıda belirtilen nitelikteki hiçbir içeriği siteye yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Zippsi ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Zippsi doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site içerisinde yer alan içeriğin site dışında başka bir sitede veya herhangi bir şekilde kullanılması, kullanılmasının sağlanması, teşhir edilmesi ayrıca bir zarara veya hukuka aykırılığa sebep olma şartı aranmaksızın yasaktır.
  • 5.1.7. Site içerisinde yer alan içerikten, açılan taleplerden ve verilen tekliflerden dolayı Zippsi’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Site içerisinde yer alan içerikten ve site üzerinde gerçekleşen eylemlerden kullanıcılar doğrudan sorumludurlar.
  • 5.1.8. Üyeler site üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlerle ilgili olarak, ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduklarını, bu önlem ve prosedürlerle ilgili Zippsi’nın herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmadığını, işbu madde içerisinde belirtilen kapsamda önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunda doğacak tüm zararlardan dolayı diğer üyelerin, Zippsi’nın ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • 5.1.9. Üye, sitede yayınlayacağı her türlü içerik ve iletişimde karalama, kötüleme, iftira, tehdit, hakaret veya taciz etme gibi hukuka veya ahlaka aykırı hiçbir fiili gerçekleştirmeyeceğini, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlere ve görsellere yer vermeyeceğini, yer vereceği tüm içeriğin; 3. kişilerin veya Zippsi’nin rekabet, reklam, tüketici, fikri ve sınai mülkiyetten kaynaklanan hakları ve kişilik hakları başta olmak üzere ihlal oluşturmadığını/oluşturmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • 5.1.10. Aşağıda belirtilen işlem ve eylemlerin gerçekleştirilmesi yasaktır. Bu eylem ve işlemlerin gerçekleştirilmesi halinde Zippsi bir zarara uğrar veya 3. Kişinin uğradığı zararı gidermek zorunda kalırsa; bu eylem ve işlemleri gerçekleştirenler Zippsi’nın zararını gidermekle yükümlüdürler. Zippsi bu eylem ve işlemleri gerçekleştiren üyenin üyeliğine bildirimsiz olarak derhal son verebilir.
   • - Yanlış veya başkasının ismiyle üye olmak, yanlış veya yanıltıcı kişisel bilgiler, ikametgah adresi, e-posta adresi, ödeme ve hesap bilgileri vermek,
   • - Site’yi her türlü yasadışı veya hileli amaçla kullanmak;
   • - Başka birinin hesabını izinsiz kullanmak;
   • - Bilgi ve belgelerde yanlış beyan ve sahte belge girmek
   • - Başka birinin yerine geçmek veya yanlış bir isimle teklif talebinde bulunmak, talep süreci başlatmak;
   • - Kişisel gizlilik ve yayın hakları da dâhil olmak üzere telif hakkı alınmış, ticari kanunla korunan veya 3. şâhısa ait içeriği sahibi olmadan veya izinsiz kullanmak;
   • - Herhangi bir teklifi manipüle etmek, ya da diğer kullanıcıların taleplerine ya da tedarikçilerin tekliflerine müdahale etmek;
   • - Yorum ve puanlama sistemlerini site dışı amaçlar için kullanmak (sitedeki yorumları site dışında yayınlamak gibi);
   • - Zincir mektup veya istenmeyen e-posta (spam) yaymak;
   • - Virüs veya siteye zarar verici herhangi başka bir teknoloji yaymak, kullanıcılara bu şekilde herhangi bir zarar vermek;
   • - Site içeriğini kopyalamak, değiştirmek veya izinsiz yaymak; sitenin bütününü veya herhangi bir bölümünü bozmak, değiştirmek, tersine mühendislik yapmak amacıyla kullanmak;
   • - Kullanıcılar hakkında izinleri olmadan, e-posta adresleri dâhil, herhangi bir bilgi toplamak;
   • - Siteye, makul olmayan veya sisteme orantısız derecede büyük yük getiren şekilde erişim sağlamaya çalışmak.
  • 5.2. Zippsi’nın Hak ve Yükümlülükleri

  • 5.2.1. Zippsi, işbu sözleşme ve eklerinde bahsi geçen hizmetleri, site içerisinde yer verilen açıklama ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 4.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • 5.2.2. Zippsi, siteye yüklenen bilgileri ve içerikleri hiçbir bildirim yapmaksızın ve gerekçe göstermeksizin çıkarma, silme, erişime kapatma, değiştirebilme hakkına sahiptir. Zippsi sitede yer alan içeriğin değiştirilmesi veya düzeltilmesi konusunda üyelere bildirimde bulunabilir. Üyeler tarafından yerine getirilmesi gereken değişikliklerin yerine getirilmemesi nedeniyle oluşacak zararlardan üyeler sorumludur. Zippsi’den bu nedenle herhangi bir zarar ve giderim talebinde bulunulamaz.
  • 5.2.3. Üyeler, site üzerinde Zippsi prensip ve sözleşme koşullarına veya hukuka aykırı olmayan başka içeriklere link verebilirler. Ancak bu halde Zippsi’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.
  • 5.2.4.Zippsi sitede yer alan içeriği dilediği biçimde tasnif edebilir, reklam, tanıtım veya başka amaçlarla kullanabilir. Üyeler bu içerik üzerinde fikri, sınai, mali, manevi veya başka ad altında hak sahibi oldukları gerekçesiyle Zippsi’nın yetkisine müdahale edemezler, hak ihlali olduğu iddiasında bulunamazlar, tazminat veya giderim talep edemezler. 3. Kişilere karşı da Zippsi’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur. 3. Kişilerin hak sahipliği nedeniyle talepte bulunmaları halinde, bu talepler doğrudan bu duruma sebep olan üye tarafından karşılanacaktır. Zippsi’nın ayrıca zarar giderim talep etme hakkı saklıdır.
  • 5.2.5. Üyeler, site üzerindeki yazışmalarının, kullandıkları ve yükledikleri belge, beyan ettikleri bilgi ve içeriklerin hukuka, ahlaka, adaba ve sözleşme koşullarına aykırı olmamasını taahhüt ederler. Belirtilen içerik Zippsi tarafından kontrol altına alınabilir, denetlenebilir, veri olarak işlenebilir, tedarikçiler ile paylaşılabilir, kayıt altına alınabilir ve kullanılabilir.
  • 5.2.6. Zippsi’nın üyeler tarafından beyan edilen bilgi, yüklenen belge (TC kimlik, ticari belgeler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgi ve belge) hiçbir bildirim yapmaksızın tazminatsız olarak derhal kaldırabilir ve/veya üyelik sözleşmesini feshedebilir. Bu içerikleri yükleyenler veya bu içeriklerden yararlananlar, bu içerikler nedeniyle herhangi bir nedenle harcama yapanlar, herhangi bir isim altında Zippsi’den talepte bulunamayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Üyeler, talep oluşturma ve teklif süreçlerinde bu ihtimallerin olduğunu ve bu nedenle hakların koruması da dahil olmak üzere Zippsi’nin herhangi bir taahhüdünün olmadığını ve Zippsi’den herhangi bir talepte bulunamayacaklarını gayri kabili rücu kabul ve taahhüt ederler.
  • 5.2.7. Kullanım bedeli

   • - Zippsi.com üyeliği için her hangi bir ücret talep edilmez.
   • - Müşterinin, Zippsi’de başlattığı her talep ücretsizdir. Verilebilecek ek hizmetlerin içerikleri ve bedelleri hizmet bedeline dahil değildir. Zippsi dilediği zaman bu maddeyi değiştirme hakkını saklı tutar.
   • - Talep sahibi, talebine karşılık verilen tekliflerden birini seçmek zorunda değildir. Talep sahibinin seçim yapmaması halinde tedarikçi üye teklifini dilerse yenileyebilir.
  • 5.2.8. Vergi

  • 5.2.8.1. Tedarikçi firma tarafından belirlenen kira bedeline, Zippsi hizmet bedeli ve bu hizmet bedeline ilişkin KDV dâhil değildir.
  • 5.2.8.2. Tedarikçi firma ve müşteri mali mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmekle mükelleftir. Bu konuda Zippsi’nin taraflara veya 3. Kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
  • 5.2.9. Aracı Hizmet Sağlayıcı

   6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında taraflar arasında kira sözleşmesi kurulmasına aracılık eden ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olan Zippsi, üyeler tarafından sağlanan teklifleri ve/veya içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir.

   İşbu kullanıcı sözleşmesinde tanımlanan Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi işleyişini sağlamak amacıyla Tedarikçi, Müşteri ile Kira Sözleşmesi yapılması ve belirlediği teklif bedelinin müşteriye iletilmesi için Zippsi’yi münhasıran temsilci olarak atamaktadır. Tedarikçinin temsilcisi olarak Zippsi tarafından müşteriye teklifin iletilmesi ile yükümlülüğünü ifa etmiş olacaktır. Yukarıda belirtilen temsil yetkisinin tedarikçi tarafından iptal edilmesi halinde Zippsi, kullanıcı sözleşmesini feshetme ve tedarikçinin üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.

  • 5.2.10. Zippsi Hizmetleri ve Kullanım Koşulları

   Zippsi işbu sözleşme koşullarıyla belirlenen hizmetleri üyelere sağlayacaktır. Üyelerin hukuken üzerinde tasarrufta bulunabilecekleri teklifler ve sözleşme kapsamında yer alabilecek diğer unsurların belli bir bedel karşılığında ilgili kişiler tarafından satın alınması veya kiralanması gibi hukuki işlemlere konu olabilecek sisteme site üzerinde yer verilir. Site üzerinde üyeler, birbiri arasında işbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi"ni kullanarak, başlatılan teklif alım süreçlerinde, sergilenen ilanlarda belirtilen koşullar çerçevesinde, üzerinde tasarruf yetkilerinin olduğu ürünlerin satışının ve kiralamasının yapılması ve ödemenin tahsil edilmesi amacıyla işlem gerçekleştirebilirler. Zippsi üzerinde bu işlemlerin gerçekleştirilmesi, Zippsi’nin bu işlemlerin tarafı olduğu şeklinde yorumlanamaz. Hukuka aykırı işlem ve eylemler nedeniyle tüm sorumluluk bu eylem ve işlemleri gerçekleştiren üyelere aittir. Üyeler, Zippsi’nin doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumluluğu tutulamayacağını kabul ve taahhüt ederler.

 • 6. Zippsi’nin İlan ve Reklam Hizmetleri

  • 6.1.1. Üye, “Zippsi’ üyelik hesabı” üzerinden, üyelik hesabı içerisindeki ara yüzleri kullanarak ihtiyacı olan teklif hizmeti ile ilgili talebi oluşturacak ve Zippsi’nin veritabanı’na yükleyecektir
  • 6.1.2. Zippsi, üye tarafından "Zippsi Üye Hesabı" üzerinden yapılan seçimler doğrultusunda "Talep" verilerine uygun olarak "Üye" tarafından oluşturulan teklifi değerlendirmeye alacak; bahsi geçen tekliflerin, "Talep" verilerinde belirtilen şekilde sitede yayınlanmasını kabul veya red edecektir. Zippsi, üye tarafından "Talep" verilerine uygun olarak oluşturulan talebin yayınlanması talebinin değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit eder.
  • 6.1.3. Zippsi, Üye’nin açık talepleri ve/veya tekliflerinin başka internet sitelerinde ve arama motorlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. Üye, bu konuda Zippsi’nin yetkili olduğunu kabul etmektedir.
  • 6.1.4. Üye, “Zippsi Üyelik Hesabı" üzerinden başta “Teklif Süreci Başlatma"ya ve “Talep Yükleme”ye ilişkin seçimleri olmak üzere "Zippsi Üyelik Hesabı" içerisinde gerçekleştirdiği seçimlere ilişkin yapmış olduğu her türlü işlemin ve talebin kendisini gayrikabili rücu olarak bağladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • 6.1.5. Üye, "Zippsi Üyelik Hesabı" üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • 6.1.6. Üye, başlatmış olduğu teklif sürecinde, site tarafından belirtilen koşullar çerçevesinde gerekli olan iş ve işlemleri eksiksiz olarak yerine getirmeyi ve başlatmış olduğu teklifin bedelini sitede belirtildiği şekilde kira sözleşmesine yansıtmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • 6.1.7. Teklifi Geri Çekmek
   Tedarikçi talep açık kaldığı sürece veya teklifin onaylanmasından sonra teklifini geri çekebilir. Ancak teklifin geçerliliği tedarikçinin kararına bağlıdır. Teklifin geri çekilmesi ya da değiştirilmesinden Zippsi sorumlu tutulamaz.
 • 7. Sorumluluk

  Kullanıcı, Zippsi’nin üyeler arasındaki işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için bir internet sitesi sunduğunu kabul eder ve üyeler arasındaki işlemlerden dolayı Zippsi’nin sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder. Zippsi’nin yüklenen tekliflerin veya içeriklerin gerçekliklerini, doğruluğunu, hak sahipliğini takip veya kontrol etmez. Yüklenen içerikler tamamen üyelerin ve tedarikçilerin sorumluluğundadır. Sorumluluğun belirlenmesinde madde 5 hükümleri taraflar için bağlayıcıdır.

 • 8. Ek Hizmetler

  Üyeler, sitede belirtilen temel hizmetler dışında ek bir ücretle ek bir hizmetin sunulması halinde bu ek hizmetlerden belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler.

 • 9. Sözleşme Değişiklikleri

  Zippsi, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak uygun göreceği bir zamanda sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 • 10. Mücbir Sebepler

  Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Zippsi işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü tutulamaz. Bu ve bunun gibi durumlar, Zippsi için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Zippsi’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır.

 • 11. Zippsi Kayıtlarının Geçerliliği

  Üye, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Zippsi’nın kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter ve diğer kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • 12. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

  İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda da Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir

 • 13. Bildirim

  Üyeler ile kayıt olurken bildirdikleri email vasıtasıyla veya sitede yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. Email ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. Email adresini güncel tutmak ve siteyi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek üye’nin sorumluluğundadır. Proje sonunda belirtilen geri dönüş surelerine tarafların uymaması durumunda doğabilecek zararlardan üye kendisi sorumludur.

 • 14. Yürürlülük

  İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte “sözleşme”) üyenin elektronik olarak onay vermesi ile bu tarihte karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 • İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, www.zippsi.com adresinde yer alan websitesine (“site”) üye olarak kaydolan kişiler (“kullanıcılar”) ve kurumlar (“tedarikçi firmalar”) tarafından sitede yer alan platformdan faydalanılması aşamasında Zippsi ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. Gizlilik Politikası, kullanıcı ve/veya kurumlar ile akdedilen kullanıcı sözleşmesinin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.
 • Kullanıcı ve/veya kurumlar tarafından siteye yüklenen içerik, yükleyenin mülkiyetindedir. Zippsi, bu içeriği kullanıcının onayı ile kullanır.
 • Zippsi, site üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen içerikleri, kullanıcılar ile yaptığı kullanıcı sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kapsamda şirket, içerikleri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
 • Kullanıcının Zippsi’ye onay vermesi halinde talepleri, teklifleri, kampanya kurgularını ve içerikleri, kullanıcının erişimine izin verdiği üçüncü kişi uygulamaları ve doğrudan pazarlama gibi amaçlarla kullanıcının verdiği onay çerçevesinde işleyebilir, saklayabilir ve Zippsi ile ortakları tarafından kullanıcının talep ettiği hizmetleri sağlamak üzere üçüncü kişilere devredilebilir.
 • Zippsi, sisteme girilen bilgileri, talepleri, teklifleri ve içeriklerini, araç kiralama ve pazarlaması gibi talep edilen hizmetlerin sağlanması amacıyla diğer kullanıcılara ve/veya tedarikçiler ile paylaşabilecektir, açıklayabilecektir.
 • Kişisel bilgiler, kullanıcı ile temas kurmak veya kullanıcının sitedeki kullanıcı deneyimini iyileştirmek (hizmetlere ilişkin bakım ve destek, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi veri tabanı oluşturma, üyeliklerin sürdürülmesi ve Zippsi’nin hizmetlerinin kullanıcıya sağlanması için gerekli olan diğer faaliyetleri gerçekleştirme amacıyla da işleyebilecek, saklayabilecek ve üçüncü kişilere aktarabilecektir.
 • Zippsi, kullanıcının site üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, Zippsi ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.
 • Site üzerinden düzenlenebilecek olan periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren ve kişisel bilgilerinin işlenmesi konusunda rıza gösteren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, Zippsi tarafından bu kişilere doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilecektir.
 • Zippsi ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde kullanıcıya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:
  • Kullanıcı sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,
  • Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,
  • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması.
 • Sistemle ilgili teknik sorunların tanımlanması ve çözülmesi için, Zippsi gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit etmek ve kullanmak durumunda kalabilir. IP adresleri, ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
 • Zippsi, yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri kullanıcının ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.
 • Site üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Zippsi’nin bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
 • Zippsi, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman sitede yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Zippsi’nin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri sitede yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.
Vakit Kaybetme! Kolayca teklifleri topla, en uygun aracı hemen kirala!
Hemen Teklif Al
Zippsi - Kazandıran Araç Kiralama Platformu

Uzun Dönem Araç Kiralama ve Filo Kiralama

Zippsi, bireysel ve kurumsal müşterileri, araç kiralama şirketleri ile buluşturarak, dolduracakları tek bir kiralama talep formu ile toplayacakları çok sayıda teklif arasından en iyi hizmet kalitesine en kısa sürede ve en uygun fiyatla ulaşmalarına imkan sağlayan Türkiye’nin ilk akıllı ve kazandıran uzun dönem araç kiralama platformudur. Zippsi, uzun dönem araç kiralamak için gerekli teklif toplama, karşılaştırma ve en uygun fiyata ulaşma aşamalarını hem müşteriler hem de araç kiralama şirketleri için kolaylaştırıp hızlandırarak zamandan tasarruf sağlar. Zippsi üzerinden dolduracağınız tek bir talep formu ile aynı anda onlarca araç kiralama şirketine talebinizi iletebilir, çok sayıda alternatif teklife ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Zippsi üzerinden gelen teklifler, araç kiralama şirketleri tarafından talebinize uygun ve ücretsiz olarak size özel çalışılır. Araç kiralama şirketleri tarafından kiralama talebinize özel olarak çalışılan tekliflerde revizyon ve değişiklik talep edebilir, böylece ihtiyacınıza en uygun teklife ulaşabilirsiniz. Talep ettiğiniz araçlar için farklı araç kiralama şirketlerinden gelen teklifleri karşılaştırabilir, sizin için en uygun teklifi seçebilirsiniz. Zippsi'nin geniş tedarikçi havuzundaki araç kiralama şirketlerinden tercih ettiğiniz araçlara muadil alternatif araçlar için de teklifler isteyebilirsiniz. Birden fazla araç içeren kiralama taleplerinizde, farklı araç kiralama şirketlerinin verdikleri teklifleri birleştirerek, sizin için en uygun ve avantajlı araçlardan oluşan paketi oluşturabilirsiniz.

© Copyright 2020 Zippsi.com
Tüm Hakları Saklıdır.

E-posta adresiniz zaten kayıtlı. Lütfen kayıtlı olan e-posta adresiniz ile giriş yapın.
E-posta adresiniz
Şifreniz
GİRİŞ YAP

Birçok web sitesi, web sitesinin sizi “hatırlamasını” sağlayarak, kullanıcı deneyimini geliştirmek için çerez kullanır. Çerezler, deneyiminiz ve ilgi alanlarınızla ilgili bize bilgi verir ve sitede gezinirken size yardımcı olur. Bu bilgiler genellikle, web sitesini bir sonraki ziyaretinizde içerik, hizmet ve reklamların daha uygun ve yararlı olması için kullanılır. Eğer bir web sitesi çerez kullanmıyorsa, web sitesinde yeni bir sayfaya gittiğinizde her defasında sizi yeni ziyaretçi sanacaktır.

Çerez nedir?

Çerez, bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda depolanan küçük bir metin dosyasıdır ve bir web sitesini ziyaret ettiğinizde oluşturulur. Her bir çerez, sizin web tarayıcınıza özgüdür. Çerezler web sitesinin, tercihleriniz ya da alışveriş sepetinizde ne olduğu gibi bilgileri hatırlamasına yardımcı olur.

Çerezler nasıl kapatılır veya silinir?

Çerezlerin tümünü ya da bazılarını engellemeniz, hatta daha önceden ayarlanmış çerezleri silmeniz mümkündür, ancak bunu yaptığınızda web sitesinin bazı işlevlerini kaybedebilirsiniz. Tarayıcınızın ayarlarını çerezleri reddedecek şekilde düzenlemediğiniz takdirde, sistemimiz web sitemizi ziyaret ettiğiniz andan itibaren çerezleri oluşturmaya başlayacaktır. Çerezleri nasıl silebileceğinizi öğrenmek için lütfen www.aboutcookies.org adresini ziyaret edin.